top of page

HOE DEZE VRAGEN TE GEBRUIKEN? 

Op de poster zijn cijfers aangebracht om elementen uit de tekening te verbinden met de richtvragen. 

In de beknopte kadering is terug te vinden welk cijfer bij welk element op de tekening hoort. 

Bij de richtvragen hieronder vind je dan ook de bijhorende vragen. 

Met behulp van deze vragen kan nagedacht worden over welke elementen meegenomen kunnen worden in het vormgeven van een workshop rond jouw beroep. Deze vragen kunnen inspirerend werken en nieuwe perspectieven een kans geven. 

RICHTVRAGEN 

1 IEDEREEN WELKOM!

Hoe kan ik de openheid van mijn workshop inzetten opdat iedereen zich welkom voelt?

Hoe kan ik in mijn workshops een spelelement of een competitie-element toevoegen als een kans voor jongeren om, op een andere manier dan in de school en in het werkveld, te leren?

Hoe maak ik jongeren duidelijk dat er in een beroep steeds een verwevenheid en verbondenheid is met individuen, net zoals ook in maakleerplek het geval is?

2 SKILLED PRACTICE

Hoe kan ik jongeren onderdompelen in mijn werkveld, zodat ze het brede scala van mijn beroep van binnenuit kunnen ervaren?

Op welke manier kan ik jongeren zelf iets laten brouwen?

Welke materialen en gereedschappen kunnen beschikbaar gesteld worden, opdat ik jongeren ten volle alle handelingen met materialen en gereedschappen van mijn beroep kan laten zien en ervaren?

3 LEREN VAN ELKAAR

Hoe kan ik, naast de invulling van mijn workshop, ook de ruimte zo vormgeven dat zowel ik als de jongere inbreng kunnen geven?

AANDACHT

Hoe kan ik jongeren stimuleren om te reflecteren over de ervaringen die ze hebben opgedaan in de workshops, met betrekking tot mijn vak, zodat alle elementen die onzichtbaar waren, zichtbaar worden?

PASSIE

Op welke manier kan ik jongeren op een geëngageerde manier laten bezig zijn met mijn beroep, opdat ze er warm voor worden en er een mogelijkheid ontstaat voor het ontkiemen van een passie?

MISLUKKEN ALS LEERKANS

Hoe kan ik de kwaliteit van vallen en opstaan, die ook aanwezig is binnen elk beroep, tonen of zichtbaar maken aan jongeren?​

Hoe kan ik het centrale gegeven van rijpen in het brouwproces van bier aangrijpen als een kans om jongeren duidelijk te maken dat ze op sommige momenten in het uitoefenen van een beroep, zoals bij het maken van fouten, tijd moeten nemen om zaken te overdenken om zo tot de bedachtzame handelingen te komen

ONDERHOUD EN HERSTEL

‘Hoe kan ik het gegeven dat onderhoud en herstel een centrale rol hebben gespeeld in het terug tot leven brengen van de plaats waar maakleerplek gesitueerd is, aangrijpen als een kans om het belang van onderhoud en herstel binnen mijn beroep, zichtbaar te maken?

DUURZAAMHEID

Hoe kan ik ook in de workshop over mijn beroep dit thema van duurzaamheid aanbieden aan jongeren?

LEVENSLANG LEREN

Op welke manier kan ik voor mijn beroep, met behulp van de metafoor van het treinspoor dat blijft doorlopen, duidelijk maken aan jongeren dat een beroep iets is dat je niet volledig beheerst van zodra je bent afgestudeerd, maar iets is waar levenslange inzet voor nodig is?

bottom of page