top of page

BEKNOPTE KADERING BIJ DE RICHTVRAGEN 

1 Iedereen welkom

Cijfer 1 op de visualisatie representeert de grote ronde poort waarmee je maakleerplek kan betreden. Deze poort staat voor een open begrenzing en kan dus gezien worden als een poort die de Vaartkom en de binnenruimte van elkaar afgegrensd maar tegelijkertijd deze plek ook voor iedereen open stelt. Deze openheid dient doorgetrokken te worden tijdens de workshops die hier zullen plaatsvinden. Zowel de inhoud als de vormgeving van de workshop dienen een breed publiek aan te spreken en niemand buiten te sluiten. De aangename en veilige sfeer die dit met zich meebrengt, sluit aan bij de visie van maakleerplek waar deze plek zichzelf positioneert als een derde ruimte die verschillende individuen samenbrengt en deze ook met elkaar verknoopt. Deze verknoping of verwevenheid tussen verschillende individuen kom je ook tegen in een beroep. Zo kan je werken in teamverband, voor en met klanten…

 

2 skilled practice

Cijfer 2 staat voor het vakmanschap en de skill die de brouwer heeft, en het materiaal dat hiermee verbonden is. Het belang van een beroep zelf te kunnen ervaren komt naar voren en dit door materialen en gereedschappen ter beschikking te stellen die nodig zijn om een beroep ten volle te kunnen ervaren.

 

3 leren van elkaar

Het gegeven dat zowel de vakman als de jongeren van elkaar kunnen leren, is op de poster met cijfer 3 aangeduid. De workshop kan dus best niet ingericht worden als een monoloog van de workshopgever, maar de vakman kan de workshop zo vormgeven dat de jongeren de mogelijkheid krijgen om zelf inbreng te geven. De workshopgever dient zich met andere woorden af te vragen hoe hij of zij de jongere zelf ingrediënten kan laten toevoegen aan de workshop.

 

4 Aandacht

‘Aandacht’ wordt op de poster weergegeven door cijfer 4, dat zich bevindt op het zwarte plafond van de fabriek. Dit plafond werd bewust zwart gekleurd omdat deze kleur verwijst naar het gegeven dat wanneer in de silo’s van maakleerplek naar boven gekeken wordt, ook enkel zwart te zien is. Het plafond is namelijk zo ver verwijderd van de grond en er is zo weinig licht, dat het plafond, voor een kijker op de grond, ‘onzichtbaar’ wordt. Deze ‘onzichtbaarheid’ kan als metafoor dienen voor het beeld dat jongeren hadden van een beroep vooraleer ze met dit beroep ervaringen konden opdoen in maakleerplek. Immers, wat een beroep omvat, was voor hen potentieel onzichtbaar, zolang zij met (de verschillende aspecten van) dit beroep (nog) niet in contact waren gekomen.

 

5 Passie

Passie wordt gevisualiseerd door de stoom die uit de schouw komt bij cijfer 5. Wanneer water opgewarmd wordt, ontstaat stoom. Het ‘warm maken’ gebeurt ook tijdens het proces van het brouwen van bier. Tijdens de eerste stap van het brouwproces, het mouten, worden granen verwerkt tot gedroogde, gekiemde korrels die mout genoemd worden. Een graansoort, meestal gerst, wordt in water geweekt en nadien gedurende een paar dagen in een warme ruimte (een kiemkast) gelegd, waardoor uit de vochtige gerst een wortel groeit of met andere woorden, de gerst ontkiemt.

 

6 Mislukken als leerkans

De lekkende kraan, cijfer 6 op de poster, representeert de nodige faalervaringen die terug te vinden zijn binnen elk beroep. Ook de geschiedenis van de locatie waar maakleerplek plaatsvindt is gekenmerkt door vallen en opstaan, het betreft immers een voormalig fabrieksgebouw.

Aan de hand van deze vraag kan duidelijk gemaakt worden aan jongeren dat, om een goed resultaat te bekomen, er soms stilgestaan moet worden bij wat zij aan het doen zijn. De snelste oplossing is niet altijd de beste.

 

7 Onderhoud en herstel

Cijfer 7 op de tekening duidt het wederkerig aspect van onderhoud en herstel binnen beroepen aan. Dit wordt op de poster afgebeeld aan de hand van een werkman met een paar buizen op zijn schouders, onderweg om een aantal herstellingen uit te voeren. Op deze manier kunnen onderhoud en herstel binnen een beroep meer op de voorgrond treden.

 

8 Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid wordt op de poster weergegeven door cijfer 8. Zelfs in de opbouw van maakleerplek wordt ernaar gestreefd om een bepaald percentage te bouwen uit herbruikbare materialen, zodat bepaalde delen opnieuw gebruikt kunnen worden na de afbraak van het voorlopig tijdelijke project maakleerplek. In de workshop kan dit gegeven ook een centrale plaats krijgen.

 

9 Levenslang leren

Ten slotte geeft cijfer 9, dat op de poster terug te vinden is bij de trein op het spoor, het gegeven van levenslang leren weer. Na de keuze voor en vervolgens de opleiding in een bepaald beroep, zijn jongeren niet volleerd in een vak. Daarom is het van belang dat de persoon die de workshop inricht hier oog voor heeft, zodat dit gegeven onder de aandacht van de jongeren kan worden gebracht.

bottom of page