top of page

OVER ONS 

Beste lezer, 

 

De poster en bijhorende richtvragen die u op deze pagina vindt zijn tot stand gekomen in het kader van onze bachelorproef Pedagogische Wetenschappen 2020 aan de KU Leuven. In samenwerking met Samen Onderwijs Maken (SOM) Leuven zijn we aan de slag gegaan om vorm te geven aan de invulling van maakleerplek, een project aan de Vaartkom in Leuven, in de oude silo’s van de Stella Artois brouwerij en de aanliggende Molens van Orshoven. Op deze locatie wordt getracht om het onderwijs te verbinden met het werkveld en de kunstenwereld, als een vorm van beroepsoriëntatie voor jongeren. 

In het kader van deze beroepsoriëntatie werkten wij als studenten aan een mogelijke invulling voor workshops die zullen plaats vinden op maakleerplek. Om tot deze invulling te komen hebben we vakmannen en vakleerkrachten geïnterviewd, met als doel te weten te komen wat voor hen belangrijke elementen zijn in hun beroep. 

Met de inzichten uit de interviews en de conclusies die we trokken uit ons theoretisch kader zijn we tot een poster gekomen, waaraan een aantal richtvragen gekoppeld zijn voor vakmensen. Met deze vragen kan dan aan de slag gegaan worden om na te denken over de vormgeving van een workshop. 

 

Bedankt voor de interesse in het project en ons product. 

Veel lees- en denkplezier! 

 

 

DSC_0507_edited_edited_edited_edited.jpg

Brecht

DSC_0602_edited_edited.jpg

Emelie

17884177_751537978340952_444359365949296

Louise

IMG_3990.JPG

Madeleine

IMG_7061_edited.jpg

Sara

HET MESHWORK VAN BEROEP

Voor deze bachelorproef werd de keuze gemaakt om te vertrekken van één centrale auteur, namelijk Tim Ingold. De concepten die Ingold aanreikt, boden ons de mogelijkheid om de vraag die aan ons werd voorgelegd door Samen Onderwijs Maken (SOM) Leuven, theoretisch te kaderen.

Binnen deze bachelorproef staat Ingolds concept meshwork centraal. 

 

Een meshwork bestaat volledig uit lijnen die met elkaar verweven en zo knopen vormen. In die zin kan een meshwork grofweg vergeleken worden met een breiwerk. Ingold maakt gebruik van dit concept om alles in de wereld aan te duiden. Zo kan ook het fenomeen ‘beroep’ - volgens Ingold - gezien worden als een meshwork. Wat een beroep is, wordt door verschillende aspecten bepaald en dus niet enkel door het inkomen dat ermee verkregen kan worden. Toch valt het op dat wanneer gesproken wordt over een beroep, spontaan gedacht wordt aan het geld dat ermee verdiend kan worden. Nochtans, zoals een meshwork (breiwerk) bestaat uit verschillende lijnen (draden), houdt een beroep méér in dan enkel geld verdienen. Zo zijn zaken als vakmanschap, onderhoud en herstel, passie, … niet weg te denken van wat een beroep is.

DE TITEL

De titel ‘Leven in de brouwerij brengen’ bevat linken met verschillende zaken die doorheen de bachelorproef aan bod zijn gekomen. Zo is er een duidelijke link met de geschiedenis van de plaats waar maakleerplek zich gaat vestigen, namelijk de iconische silo’s van de brouwerij Stella Artois. ‘Leven in de brouwerij brengen’ kan hier rechtstreeks verwijzen naar het opnieuw leven inblazen van de voormalige brouwerijgebouwen, weliswaar voor andere doeleinden. De geschiedenis van de plaats kan op haar beurt ook een link vormen met het centrale concept dat we doorheen deze bachelorproef naar voren hebben willen halen, namelijk het concept ‘meshwork’. Met dit concept willen we een poging ondernemen om ‘beroep’ op een andere manier voor te stellen, verder dan het louter verwerven van een inkomen. Bierbrouwen als beroep kan dus ook gezien worden als een meshwork, want bij het brouwen van bier zijn verschillende actoren betrokken die met elkaar verweven zijn.

bottom of page